„Lečenje na daljinu“ – da li je to samo trend ili medicina novih generacija

Kontrola zdravlja ili lečenje iz sopstvenog doma jeste opcija koja omogućava bržu dijagnostiku, pravovremenu kontrolu, ali i uštedu vremena i novca…
I. V.22.10.2021
Telemedicina smanjuje broj hospitalizacija zbog pogoršanja hroničnih bolesti i smanjenje potrebe za putovanjem pacijenata Foto: Shutterstock

Iako je kreirana još šezdesetih godina 20. veka za potrebe NASA astronauta, telemedicina počela je ubrzano da se razvija početkom 2000. godine, a koliko je zapravo važna i korisna počelo je da se uočava zahvaljujući covid 19 pandemiji, tokom koje je bilo gotovo nemoguće doći do lekara i zakazati pregled. Svetska zdravstvena organizacija telemedicinu, na primer, definiše kao „način da se uz korišćenje telekomunikacionih i informacionih tehnologija pruže medicinske usluge bez obzira na to gde se geografski nalaze davalac zdravstvene usluge, pacijent, medicinska informacija ili oprema“. Ovakva vrsta pružanja zdravstvenih usluga, osim informacionih tehnologija, podrazumeva i upotrebu malih kućnih uređaja povezanih sa mobilnim aplikacijom, koji omogućavaju lekarima očitavanje rezultata i praćenje stanja pacijenta na daljinu.

Telemedicina nije trend, već odgovor na savremeni način života

Nedostatak vremena, nedovoljan broj odgovarajućih specijalista, kao i rizik od infekcija u čekaonicama, samo su neki
od problema sa kojima se suočavamo svakodnevno. Imajući u vidu da telemedicina obezbeđuje praćenje i konsultaciju sa lekarom „na daljinu“, bez obzira na udaljenost, ovakav vid medicinske usluge pokazao se kao efikasno rešenje. Na primer, u Poljskoj ima samo 2,2 lekara na 1.000 stanovnika, što je najmanji broj u celoj Evropskoj uniji. Uz pomoć opcije „lečenja na daljinu“ u ovakvim slučajevima veći broj ljudi može doći do adekvatne medicinske usluge.

Pravovremena dijagnostika je prevencija lošeg ishoda hroničnih bolesti

Osim navedenih, ovo su još neke od prednosti “lečenja na daljinu”:

– olakšan pristup opštoj i specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti osobama sa invaliditetom

– mogućnost konsultacije sa odabranim specijalistom za stanovnike manjih gradova i predgrađa

– prikupljanje medicinskih podataka na jednom mestu

– ubrzana dijagnostika

– praćenje efikasnosti propisane terapije, i njena eventualna korekcija

– mogućnost poručivanja medicinske usluge za roditelje ili starija lica kojima bi izlazak iz kuće predstavljao rizik

– smanjenje ukupnih troškova lečenja i zdravstvene zaštite

– mogućnost brzog odgovora lekara na promenu zdravstvenog stanja kod osoba sa hroničnim oboljenjem.

Kako funkcioniše „lečenje na daljinu“

Ukoliko ste i dalje u nedoumici kako možete da iskoristite navedene prednosti lečenja na daljinu, evo naših predloga.
Za početak, bilo bi korisno da posedujete pametni telefon, na kome možete instalirati neke od aplikacija za praćenje zdravlja. Međutim, za preciznije praćenje neophodan je medicinski aparat koji beleži određene telesne parametre i prenosi ih na mobilnu aplikaciju na vašem telefonu. Na ovaj način možete primati obaveštenja, kreirati izveštaje za lekara i pratiti parametre od značaja, gde god da se nalazite. Na primer, francuska kompanija Withings poznata je po proizvodnji pametnih digitalnih uređaja za praćenje zdravlja. Neki od njihovih najpoznatijih uređaja su Body+ pametna vaga koja analizira kompletnu telesnu strukturu i daje personalizovane savete, Sleep analyzer pametna prostirka za spavanje i BPM Core – merač pritiska sa EKG i stetoskopom. Svi uređaji su povezani sa besplatnom mobilnom aplikacijom Health Mate, na kojoj se očitavaju rezultati.

Za početak, bilo bi korisno da posedujete pametni telefon, na kome možete instalirati neke od aplikacija za praćenje zdravlja Foto: Health Mate PrtSc

Prednosti za osobe sa hroničnim oboljenjima

Osobe sa dijabetesom mogu posedovati uređaj za kontinuirano praćenje glikemije (CGM), koji u toku dana i do 720 puta meri nivo glikemije i podatke šalje na mobilnu aplikaciju. Mnoge kompanije koje proizvode aparate za kontinuirano praćenje glikemije imaju posbenu platformu za lekare, kojima je omogućeno da, ukoliko im pacijenti odobre pristup, očitavaju rezultate bez dolaska u ordinaciju. Na ovaj način, osobe sa djabetesom mogu imati redovnije kontrole, komfornije i bez rizika od zaražavanja. Na našem tržištu uskoro će se naći veoma praktičan uređaj – spirometar nove generacije, SpiroHome Personal, koji je namenjen osobama sa respiratornim oboljenjima za upotrebu u kućnim uslovima. Naime, uređaj je povezan sa besplatnom mobilnom aplikacijom koja navodi korisnika kroz proceduru spirometrije i na kojoj se očitavaju rezultati.
Lični spirometar ovog tipa omogućava:

– praćenje rezultata terapije i plućne funkcije

– pravovremeno reagovanje

– izbegavanje straha i pritiska koji se javlja od posete lekaru

– eliminiše mogućnost zaražavanja covid 19 infekcijom na putu do lekara

– redovne kontrole kako bi se bolest bolje kontrolisala.

Izveštaje i rezultate dobijene putem digitalnih medicinskih uređaja možete poslati svom izabranom lekaru, a postoji i mogućnost postavljanja rezultata na GDC platformu gde se može zakazati i konsultacija sa lekarom specijalistom. Takođe, registracijom na GDC sajtu dobijate mogućnost da kreirate sopstveni elektronski zdravstveni karton u koji možete da unesete svu svoju medicinsku dokumentaciju kako bi vam bila dostupna u svakom trenutku.

Izvor: eklinika.rs