Verujemo da prevencija i pravovremena dijagnostika mogu biti prilagođene savremenom načinu života i potrebama naših korisnika.

U stalnoj smo potrazi za novim, naprednijim mogućnostima namenjenim kako pacijentima, tako i lekarima i medicinskom osoblju, u cilju poboljšanja ishoda lečenja i iskustva korisnika.

fokus-poslovanja

Fokus poslovanja

Poslovanje razvijamo kroz tri međusobno povezana segmenta, koja obuhvataju uvoz i distribuciju digitalnih medicinskih uređaja nove generacije, promociju zdravlja i prevencije kroz medicinski informativni web portal eklinika.rs, te kontinuirano istraživanje mogućnosti primene medicinske usluge na daljinu.

nasa-vizija

Naša vizija

Fokusirani smo na pružanje inovativnih rešenja koja podržavaju digitalizaciju zdravstvenog sistema, sa potencijalom da kompleksne dnevne rutine učine jednostavnijim i efikasnijim, čime se medicinska usluga podiže na najsavremeniji nivo.

Nastojimo da potencijalnim korisnicima omogućimo da digitalnu tehnologiju koju već koriste u svakodnevnom životu (Internet, pametni telefoni…) upotrebe u cilju kontrole hroničnih oboljenja i prevencije njihovog nastanka.

family

Naša misija

Naša misija je da podstaknemo aktivno uključivanje pacijenata u plan terapije i upravljanje sopstvenim zdravstvenim stanjem, kroz kontinuiran monitoring vitalnih parametara. Oblikovali smo svoj poslovni pristup tako da ističe ne samo kliničke benefite primene medicinskih uređaja nove generacije, već i faktore koji se odnose na smanjenje ukupnih troškova lečenja za pacijenta i zdravstveni sistem.