SpiroClinic®
Compact

SpiroClinic® Compact je spirometar nove generacije, koji podiže standarde u pogledu preciznosti i pouzdanosti - za sve benefite ultrasonične tehnologije merenja nadohvat ruke.

banner-1

SpiroClinic® Compact je lako prenosivi spirometar namenjen specijalistima pulmologije, alergologije, lekarima opšte prakse i drugim zdravstvenim profesionalcima koji žele da unaprede rad svoje prakse, i to u okviru različitih nivoa zdravstvene zaštite i pri kliničkim studijama.

precizna-dijagnostika

Precizna dijagnostika i praćenje

Intuitivna SpiroHome® Clinic aplikacija vodi korisnika kroz spirometrijsku proceduru, tako da ona postaje jednostavna ne samo za lekare već i za pacijente. Praćenje rezultata u realnom vremenu, uz detekciju potencijalnih grešaka i gradaciju sesija, olakšava pravilnu upotrebu uređaja.

Aplikacija SpiroHome® Clinic je opremljena širokim opsegom mernih parametara i grafičkih prikaza, čime je omogućena precizna dijagnostika i praćenje efikasnosti terapije. Dostupna je na onlajn prodavnicama Apple Store, Google Play Store i Microsoft Store.

spirometrija

Spirometrija nove generacije

Ultra-prenosivi SpiroClinic® Compact digitalizuje bolnice, klinike i istraživačke centre, uz pomoć patentirane tehnologije ultrasoničnog senzora.

SpiroHome® Compact eliminiše barijere u praćenju pacijenata na daljinu, tako što kroz SpiroCloud® platformu omogućuje monitoring onih koji poseduju SpiroHome® Personal lični spirometar. Sertifikovan je prema EU standardima (CE), i usklađen sa preporukama Evropskog respiratornog udruženja (ERS) i Američkog torakalnog društva (ATS).

spiro-cloud

Digitalizujte svoju Kliniku pomoću Spiro Cloud® sistema

SpiroCloud® je web platrofma koja prikuplja i prikazuje podatke sa SpiroHome®
Personal i SpiroClinic® Compact spirometara.

Lekari mogu da koriste SpiroCloud® Web Platformu za praćenje rezultata pacijenata u
realnom ili odloženom vremenu.

Upoređivanje kućnih i kliničkih rezultata

Centralizovana baza podataka

Neograničen broj pacijenata i podataka

Mogućnost virtuelne konsultacije sa pacijentima na platformi

Usklađen sa GDPR standardima

Priznanja

priznanja-1

priznanja-2

priznanja-3

priznanja-4

Specifikacije

 • Tehnologija: Ultrazvučno merenje protoka
 • Raspon protoka: 0-14 L/s
 • Maksimalni izmereni volumen: 10 l
 • Tačnost volumena: 2%
 • Tačnost opsega zapremine: 2,00% ili 50 ml
 • Moduli testiranja: FVC, tidalni FVC, FVL, tidalni FVL, SVC, MVV
 • Parametri merenja: FVC, FEV0,75, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0. 75 / FVC, FEV1 / FVC, FEV3 / FVC, FEV6 / FVC, PEF, MMEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, MET25-75, FEV0. 75 / FEV6, FEV1 / FEV6, FEF50 / FVC, MMEF / FVC, FET, BEV, FIV1, FIVC, PIF, FIF25-75, FIV1 / FIVC, R50 (FEF50 / FIF50), VC, VCin, VCek, ERV, IRV, IC, Rf, VT, MVV, MVV6,
 • Bronhoprovokacijski test
 • Nastavak za usta: nastavak za jednokratnu upotrebu
 • Kalibracija: Ne zahteva kalibraciju
 • Bežično povezivanje: BLE 4.2
 • Čuvanje podataka: Cloud sistem
 • Napajanje: 2 x 1,5 V AAA alkalne baterije
 • 4x 1,5V AAA baterije, prosečnog trajanja 18 meseci
 • Mogućnost povezivanja sa štampačem (preko Wi-Fi povezanog mobilnog iPad-a ili računara, SpiroClinic App, Windows App, Web DashBoard)

PREUZMITE UPUTSTVO

app-logo

Besplatno preuzmite SpiroHome aplikaciju

Naš tim je uvek na raspolaganju da vam pomogne sa svim dodatnim informacijama i upitima

Neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo možete prijaviti popunjavanjem obrazca, putem linka https://www.alims.gov.rs/medicinska-sredstva/prijava-nezeljene-reakcije-na-medicinsko-sredstvo/, putem telefona ALIMS-a:  011/3951-158 ili pozivom odgovornog lica za farmakovigilancu kompanije eKlinika Solutions d.o.o. Beograd: 064 86 49 657.