SpiroCloud®

Sistem za daljinsko praćenje
respiratornih oboljenja

spiro-cloud

SpiroCloud® je veb platforma koja prikuplja i prikazuje podatke sa SpiroHome® Personal i SpiroClinic® Compact spirometara. Lekari mogu da koriste SpiroCloud® veb platformu kako bi pratili rezultate pacijenata u realnom ili odloženom vremenu.

daljinski

Daljinski. Integrisano. Sinhronizovano.

Zahvaljujuci SpiroCloud® sistemu, pacijentima je omoguceno izvođenje funkcionalnih testova pluca sa klinickom preciznošcu u svom domu, a lekarima kontinuirano pracenje njihovih rezultata.

full-spiro

Virtuelna spirometrija

Klinička preciznost u udobnosti doma

icon-1

Neograničen broj testiranja

icon-2

Kontinuirana intervencija

icon-3
spiroclinic

SpiroClinic® Compact Integracija

Nakon korišćenja SpiroClinic® Compact uređaja, SpiroCloud® softver, koji se nalazi u cloud-u, omogućava lekarima centralizovano nadgledanje rezultata pacijenata.

  • Upoređivanje kućnih i kliničkih rezultata
  • Centralizovana baza podataka rezultata
  • Neograničen broj pacijenata i podataka

Neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo možete prijaviti popunjavanjem obrazca, putem linka https://www.alims.gov.rs/medicinska-sredstva/prijava-nezeljene-reakcije-na-medicinsko-sredstvo/, putem telefona ALIMS-a:  011/3951-158 ili pozivom odgovornog lica za farmakovigilancu kompanije eKlinika Solutions d.o.o. Beograd: 064 86 49 657.